TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

Danh sách 21 trường ĐH không được Mỹ công nhận

https://xuandienhannom.blogspot.com/2018/11/bang-cap-cua-quoc-hoi-toan-la-chuyen-tu.html http://enternews.vn/tien-sy-giay-giao-su-ma-va-noi-buon-mang-ten-giao-duc-103501.html  


Các trường đại học tư ở Mỹ giảm học phí xuống mức thấp kỷ lục

Theo kết quả khảo sát sơ bộ do Hiệp hội các trường đại học Mỹ thực hiện với 411 trường đại học tư, trong niên học 2016-2017 các trường đại học tư ở Mỹ giảm học phí cho học sinh năm thứ nhất tới 49,1%, mức giảm mạnh chưa từng thấy.


“Soi” học phí của những trường đại học tốt nhất thế giới


Mỹ là quốc gia có mức học phí đắt đỏ nhất thế giới

PS: CỦA RẺ LÀ CỦA ÔI !


Đua chào mời nhà giàu Việt “mua” quốc tịch châu Âu


Phá sản hay nuôi nợ?

PS:HỎI MR.BÌNH LÀ BIẾT LIỀN?HEHE…. 1-Sự sa lầy của Phạm Công Danh tại VNCB làm liên tưởng đến 2 NH 0 đồng khác là OceanBank và GP.Bank. Thực chất đây là những tổ chức kinh tế đã bị phá sản với vốn chủ sở hữu âm. 2-Nhà nước phải lãnh trách nhiệm hoàn trả toàn […]