TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

PS: THIỂN Ý CỦA "QUÁI NHÂN ĐẠI ẨN" LÀ: CHINA SẼ KHÔNG DÁM PHÁ GIÁ NDT TỚI MỨC 7,5/1USD VÌ MADMAN SẼ CHO ĂN ĐỦ BẰNG 1 TRONG 2 CÁCH : 1-ÁP THUẾ 25% TRÊN TỔNG KIM NGẠCH XK;OR 2-ÉP Fed CẮT GIẢM THÊM CHỪNG 0,25% NỮA !NHƯNG CÁCH 1 SẼ KHÔNG CẦN "XIN PHÉP " AI !

OTHER NEWS