TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS: TƯƠNG TỰ TÌNH CẢNH BÊN THƯỢNG HẢI! Để khép lại tuyến bài Để đất vàng thành cơ hội vàng, Diễn đàn chủ nhật tuần này ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia, nhà quy hoạch… 

Read more

PS: NOT ONLY CHINA NHÉ! Sắp tới, quyết định tăng lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ lại là một cơn gió ngược chiều khác mà các nhà đầu tư và các công ty phải đối mặt.

Read more