TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

https://www.fdiintelligence.com/News/Why-is-China-still-borrowing-billions-from-the-World-Bank https://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/trung-quoc-quyet-khong-chiu-nhan-la-nuoc-phat-trien-trong-wto-3501424.html  

Read more

PS: THIỂN Ý CỦA “QUÁI NHÂN ĐẠI ẨN” LÀ: CHINA SẼ KHÔNG DÁM PHÁ GIÁ NDT TỚI MỨC 7,5/1USD VÌ MADMAN SẼ CHO ĂN ĐỦ BẰNG 1 TRONG 2 CÁCH : 1-ÁP THUẾ 25% TRÊN TỔNG KIM NGẠCH XK;OR 2-ÉP Fed CẮT GIẢM THÊM CHỪNG 0,25% NỮA !NHƯNG CÁCH 1 SẼ KHÔNG CẦN “XIN PHÉP […]

Read more