TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS: KHÔNG CẦN CHỈNH!

Read more

http://danviet.vn/kinh-te/chua-bao-cao-lao-la-trung-quoc-674578.html

Read more