TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Read more

MR.DOOM BÌNH: CHUYỆN TRANH CỬ 2020 KHÔNG CÒN LÀ MỐI BẬN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA TRUMP NỮA ,CHO NÊN NẢY SINH 8 CÂU HỎI THỰC DỤNG : 1-THƯƠNG CHIẾN VỚI TQ TRONG 2020 & NGĂN CHẶN TQ TRONG TRUNG -DÀI HẠN TRÊN MỌI MẶT TRẬN ? 2-XỬ LÝ VỤ TRUNG ĐÔNG ? 3-CHIẾN LƯỢC XOAY […]

Read more