TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

EU institutions agreed on Tuesday to terms of a planned mechanism to screen foreign direct investment within the bloc amid concern about theft of European know-how and restrictions on EU investment in China

Read more

1-Ngay từ những ngày đầu tiên của năm tài chính 2015, công cuộc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng đã diễn ra vô cùng sôi động khởi đầu là quyết định quốc hữu hóa ngân hàng TMCP Xây Dựng (VNCB). Cái tên tiếp theo trong danh sách 1 trong 9 ngân hàng thuộc […]

Read more