TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Theo lẽ thường, khi lạm phát thấp, đặc biệt ở mức âm như hiện nay thì lãi suất sẽ phải hạ thấp một cách tương ứng. 1-Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng ( CPI ) cả nước trong tháng 9 tăng trưởng âm 0,21% so với […]

Read more

PS: LỰA CHỌN KHÓ KHĂN : BƠM TIỀN HAY BƠM DẦU ĐỂ CÓ TĂNG TRƯỞNG GDP ? https://toithichdoc.blogspot.com/2017/05/10-ly-do-ang-va-nha-nuoc-nen-in-tien.html 10 lý do Đảng và Nhà nước nên in tiền.

Read more