TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Read more

https://www.straitstimes.com/world/united-states/washington-backs-trumps-decision-to-walk-away-from-hanoi-summit-without-a-deal https://en.wikipedia.org/wiki/Countering_America%27s_Adversaries_Through_Sanctions_Act E Pluribus Unum (từ rất nhiều, một), In God we trust (Chúng ta tin vào Chúa) và Liberty (Tự do) là 3 giá trị khiến nước Mỹ khác biệt, giúp Mỹ trở thành một xã hội tự do, cởi mở, giàu có và nhiều cơ hội nhất trong lịch sử hiện đại của […]

Read more