TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015, theo đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 34.05,96 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.215,77 tỷ đồng giảm rất mạnh so với 3.158,58 tỷ đồng năm 2014, lãi cơ […]

Read more

1-Ngày 26.1, Vương xuất hiện tại cuộc họp báo do Tổng cục thống kê Trung Quốc tổ chức. Vương trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên các báo, khẳng định nền kinh tế Trung Quốc vẫn ổn và phê phán các ý kiến bi quan về tình hình kinh tế hiện nay. 2-Ngay sau […]

Read more