TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS: READ CHINA,THINK….! 1-Kết quả khảo sát của Thomson Reuters dựa trên nghiên cứu số liệu 1.400 công ty cho thấy, nợ doanh nghiệp của Trung Quốc lên tới 16.100 tỉ đô la Mỹ, gấp hai lần so với Hoa Kỳ, chiếm 160% GDP. Tình hình nợ đang trở nên xấu đi nhanh chóng trong […]

Read more

PS: Có lẽ lý do chính vẫn là: Khi trở lại Anh quốc, tôi bị vây hãm bởi hàng loạt những cái tên như Starbucks, Pret a Mangers, Costa Coffees and Café Neros; tất cả đều cung cấp những sản phẩm y hệt, với giá cả giống nhau. KINH DOANH CŨNG NHƯ LÀM…NGƯỜI PHẢI CÓ: […]

Read more