TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Mặc dù đàm phán về thỏa thuận đóng băng sản lượng dầu trong cuộc họp tại Doha đổ vỡ, Arab Saudi vẫn gửi được một thông điệp tới đối thủ cạnh tranh: Nước này không sợ Iran trong cuộc chiến giành thị phần.

Read more
Read more