TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, cả năm 2016, Việt Nam xuất siêu ước đạt gần 2,7 tỷ USD. Không có gì thay đổi so với nhiều năm trở lại đây, có được mức xuất siêu năm 2016 phần đóng góp chính là nhờ vào khu vực FDI. Cụ thể, năm 2016, các […]

Read more

PS:TRUMP THÌ KHÓ ĐOÁN,CÒN CHINA THÌ ….CỰC KỲ LỲ !(CHƠI TRÒ CÂU GIỜ !)

Read more