TẦM NHÌN "ĐỊA-VĂN-CHÍNH-CÔNG-KINH"
QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

I FORESEE TO WIN
NOTHING IS PERMANENT EXCEPT CHANGE

OTHER NEWS

PS:”NAY Ở TRONG …THƠ NÊN CÓ…ĐẤT,NHÀ THƠ CŨNG PHẢI BIẾT ….PHÂN LÔ (BÁN NỀN)! HIHI… (Vietstock) Nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng có ngành nghề chính là cơ khí, vật liệu xây dựng nhưng lại tập trung đầu tư bất động sản…

Read more

PS:”NGỒI TRONG HỐ XÍ LÂU THÀNH QUEN”!   1-Theo Bộ Kế hoạch – Đầu tư, tính chung trong 11 tháng năm 2015, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 20,22 tỉ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014. Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã […]

Read more